Nauwkeurig simuleren van complexe, geohydrologische transportprocessen (zoals verspreiding van bodemverontreinigingen, effect van WKOs op omgeving of effectiviteit van de energiedamwand), met de open-source software tool LEoPart van Jakob Maljaars lukt dat.

Nauwkeurig simuleren van complexe, geohydrologische transportprocessen (zoals verspreiding van bodemverontreinigingen, effect van WKOs op omgeving of effectiviteit van de Energie Damwand), met de open-source software tool LEoPart van Jakob Maljaars lukt dat.

Het wetenschappelijke artikel kun je downloaden en get started met LEoPart.

CRUX-adviseurs en -specialisten dragen regelmatig bij aan de kennisontwikkeling in de sector door bijvoorbeeld het geven van cursussen/trainingen, het schrijven van (wetenschappelijke) artikelen/publicaties in vakbladen of het geven van (gast)colleges op universiteiten of hogescholen. Hoewel Jakob Maljaars niet meer bij CRUX werkzaam is, volgen wij dit soort ontwikkelingen op de voet.

Site by Alsjeblaft!